Obavijest

Na temelju članka 13. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine, broj 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18) Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, obavještava da je u Narodnim novinama objavljen: 

JAVNI NATJEČAJ za izbor jednog člana Uprave trgovačkog društva Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT d.o.o.), Zagreb
 
Javni natječaj objavljen je i na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija: https://mfin.gov.hr te trgovačkog društva APIS IT d.o.o.: https://www.apis-it.hr

Pisane vijesti