Održan neformalni sastanak ministara ekonomije i financija država članica EU

Slika /slike/Vijesti2021/family-photo.jpg

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić sudjelovao  je na neformalnom sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) koji se održao u Brdu pri Kranju u Sloveniji 10. i 11. rujna 2021. 

Uoči sastanka ECOFIN-a, 10. rujna, održan je redovni sastanak Euro skupine.  
 
Nakon toga uslijedio je radni ručak ministara na kojem se raspravljalo o potencijalnoj primjeni blockchain tehnologije u različitim područjima, a ne samo u području obavljanja transakcija virtualnom valutom što pokazuje značaj ove tehnologije za razvoj digitalne ekonomije u Europi.
 
U okviru prve radne sjednice, vezano uz regulaciju financijskog sektora, ministri su raspravljali o financijskim i ekonomskim rizicima od klimatskih promjena i o načinima kako ispravno uključiti te rizike u praćenje financijske stabilnosti. U tom smislu, poseban fokus rasprave je bio i na politikama kojima bi se potaknula uspostava i korištenje novih instrumenata održivog financiranja.
 
U okviru druge radne sjednice, glavna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgieva predstavila je ministrima i guvernerima središnjih banaka opcije za preusmjeravanje posebnih prava vučenja (SDR) MMF-a. Radi se o globalnoj inicijativi, koja je nastavak opće alokacije SDR-a iz kolovoza ove godine, a koja ima za cilj potaknuti zemlje da, na dobrovoljnoj osnovi, usmjere dio dodijeljenih SDR-ova za pomoć siromašnim zemljama.
 
U subotu, 11. rujna, održane su dodatne radne sjednice. U prvom dijelu, ministri financija država članica EU raspravljali su o scenarijima fiskalne prilagodbe, uključujući fiskalne napore koji bi u većoj mjeri podržali gospodarski rast te o osiguranju dovoljnog prostora za investicije u okviru Pakta o stabilnosti i rastu (SGP). Na početku pandemije, aktivirana je klauzula o općem odstupanju od fiskalnih pravila definiranih SGP-om koja je omogućila korištenje mjera fiskalne podrške za oporavak gospodarstva te će se nastaviti primjenjivati i tijekom 2022. godine.
 
Posljednja radna sjednica usmjerila se na raspravu o ključnim aspektima modernizacije globalnog sustava poreza na dobit i na izazove digitalnog doba za konkurentnost unutarnjeg tržišta EU. Cilj revidiranja globalnih pravila o porezu na dobit je izgraditi sustav koji će osigurati da multinacionalna poduzeća plaćaju svoj dio poreza u jurisdikcijama u kojima se stvara vrijednost.
 


Pisane vijesti