Održana neformalna videokonferencija ministara ekonomije i financija država članica EU

Slika /slike/Vijesti2020/eu.png

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je danas na neformalnoj videokonferenciji Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (eng. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN).
 

Na Vijeću za ekonomske i financijske poslove ministri su razmijenili mišljenja o Mehanizmu za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility, RRF), koji predstavlja najvažniju komponentu programa oporavaka Europske unije „EU Nove generacije“. Vijeće je postiglo opći pristup o Uredbi o RRF-u te je spremno započeti pregovore s Europskim parlamentom.
 
U nastavku je Europska komisija predstavila, ranije objavljeni, novi Paket digitalnih financija koji uključuje Strategiju digitalnih financija, Strategiju plaćanja malih vrijednosti, kao i nove zakonodavne prijedloge EU za regulatorni okvir za kripto-imovinu i za regulatorni okvir za digitalnu operativnu otpornost te je održana razmjena mišljenja među ministrima.
 
Nadalje, na dnevnome redu ECOFIN-a našla se i tema Europskog semestra te su ministri razmijenili mišljenja o iskustvima u provedbi ciklusa Europskog semestra i o provedbi Europskog semestra u 2021. godini, gdje je Europska komisija ranije najavila određene prilagodbe procesa uslijed uvođenja RRF-a i podnošenja Nacionalnih planova oporavka i otpornosti. 
 
Europska komisija predstavila je i nedavno objavljeni novi Akcijski plan za Uniju tržišta kapitala i njegova tri cilja koja se odnose na dostupnije financiranje za europske tvrtke, sigurniju štednju i dugoročna ulaganja i stvaranje integriranog tržišta kapitala. Ministri su iznijeli mišljenja o predloženim ciljevima i o šesnaest aktivnosti sadržanih unutar Akcijskog plana.
 
Njemačko predsjedništvo također je izvijestilo o pripremama za sastanak G20 ministara financija i guvernera središnjih banaka i za sastanak Međunarodnog monetarnog i financijskog odbora MMF-a, te o procesu usvajanja preporuke Vijeća za imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke.


Pisane vijesti