Poziv na javno savjetovanje

Slika /slike/Vijesti2020/Porezna2020.jpg

Obavještavamo vas da je na portalu e-Savjetovanje započelo javno savjetovanje za sljedeće prijedloge zakona:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Radi se o zakonima za koje Ministarstvo financija treba provesti naknadnu procjenu učinaka propisa u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu.
 
Javno savjetovanje traje do 9. siječnja 2021.

Pisane vijesti