Predstavljen Konačni prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Slika /slike/banski-dvori.jpg

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 27. travnja 2022. predstavljen je Konačni prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

Uvođenje eura kao službene valute zahtijeva ozbiljnu i stručnu prilagodbu pravnog okvira Republike Hrvatske s ciljem osiguranja pravne sigurnosti i stvaranja uvjeta za nesmetano, neprekinuto i učinkovito funkcioniranje gospodarstva. Konačnim prijedlogom zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj su, uz temeljna načela, detaljno razrađene aktivnosti koje će se provoditi nakon što Vijeće EU donese odluku da Republika Hrvatska ispunjava sve potrebne preduvjete za ulazak u europodručje, a kroz njegove odredbe proces se usmjerava kako bi se proveo u zadanim okvirima i uz smanjenje svih neizvjesnosti na najmanju moguću mjeru. 

Predstavljanje konačnog prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Pisane vijesti