Sastanak Vijeća ministara ekonomije i financija država članica EU

Slika /slike/vijesti/ecofin.jpg

Izaslanstvo Ministarstva financija sudjelovalo je na sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (engl. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), održanom 8. studenog 2022. godine, u Bruxellesu.

Ministri su postigli dogovor o dva preostala zakonodavna akta za provedbu okvira Basel III, koji sadrži reformske mjere namijenjene jačanju otpornosti, nadzora i upravljanja rizicima bankovnog sektora EU-a.


Vijeće je raspravljalo o dijelovima direktive o eurovinjetima koji se odnose na oporezivanje teških teretnih vozila za korištenje cestovne infrastrukture kao i o tome kako izmijeniti trenutna pravila oporezivanja kako bi države članice na najbolji način postigle svoje zajedničke ciljeve, odnosno čišći cestovni promet i manje gužve. Istaknuta je važnost uklanjanja svih prepreka koje državama članicama EU-a onemogućuju potpunu primjenu načela „zagađivač plaća” i „korisnik plaća” za teška teretna vozila. Očekuje se nastavak rada na prijedlogu na tehničkoj razini.

Također, ministri su razgovarali o gospodarskim i financijskim učincima ruske agresije na Ukrajinu. Od početka rata ovo je redovna točka na dnevnom redu Vijeća ECOFIN. Ministri su dali političke smjernice za strukturirana rješenja vezano za financijsku pomoć Ukrajini u 2023., te naglasili žurnost ovog pitanja i založili se za okvir koji pruža predvidljivost, fleksibilnost, te brzo mobiliziranje sredstava. Dogovor o konkretnom prijedlogu očekuje se na sastanku Vijeća ECOFIN u prosincu.


Ministri su odobrili i zaključke Vijeća o statistici EU-a, te pozdravili reakciju Europskog statističkog sustava na potrebu za novom i pravovremenom statistikom potaknutu ruskom agresijom na Ukrajinu, posebice za statistikom o energiji, opskrbnim lancima, migracijama i tržištu rada.


Od ostalih aktivnosti, predsjednik Europskog fiskalnog odbora predstavio je godišnje izvješće Odbora za 2022., Komisija je izvijestila ministre o američkom zakonu o smanjenju inflacije te o njegovom utjecaju na EU, a za kraj su CZ PRES i Komisija izvijestili ministre o ishodima sastanka ministara financija i guvernera središnjih banaka G20 koji je održan sredinom listopada 2022. te godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda.
 Pisane vijesti