Sastanak Vijeća ministara ekonomije i financija država članica EU

  • Slika /slike/Vijesti2022/IMG-20220316-WA0006.jpg
  • Slika
  • Slika

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je na sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (engl. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), 15. ožujka 2022. godine u Bruxellesu.

Uoči sastanka ECOFIN-a, 14. ožujka 2022., održan je sastanak Euroskupine u uključivom sastavu na kojem su ministri raspravljali o situaciji vezanoj uz Bankovnu uniju, te su se bavili pripremom Euro Summita u ožujku ove godine.
 
Neposredno prije sastanka ECOFIN-a, održan je radni doručak na kojem su ministri raspravljali o sankcijama prema Rusiji i Bjelarusu te o njihovu utjecaju na EU.
 
Na sastanku su ministri postigli dogovor o općem pristupu u vezi  Prijedloga uredbe o uspostavi mehanizma za prilagodbu ugljika na granicama, dok vezano uz Prijedlog direktive o osiguravanju globalne najniže razine oporezivanja multinacionalnih grupacija u Europskoj uniji nije postignut opći pristup, ali se očekuje da će to biti na sastanku ECOFIN-a u travnju.
 
FR PRES je izvijestio ministre o glavnim ishodima neformalnog sastanka čelnika država i vlada od 10. i 11. ožujka ove godine.
 
Europska komisija je predstavila smjernice o fiskalnoj politici za 2023. uključivši u svoja razmatranja i trenutnu raspravu o preispitivanju okvira za gospodarsko upravljanje u EU.
Predstavila je i Komunikaciju REPowerEU - zajedničku europsku akciju za pristupačniju, sigurniju i održiviju energiju koja se odnosi na ublažavanje maloprodajnih cijena i podršku izrazito izloženim tvrtkama te osiguravanje dovoljne količine plina u skladištu za iduću zimu.
 
U okviru tema vezanih uz proračun EU, ministri su usvojili preporuku Vijeća za davanje razrješnice Europskoj komisiji za izvršenje proračuna EU-a za financijsku godinu 2020. te potvrdili zaključke Vijeća o smjernicama za izradu proračuna EU-a za 2023. godinu. Proračun EU za 2023. godinu će imati važnu ulogu u ostvarivanju dugoročnih ciljeva politika EU, kao i u oporavku od posljedica pandemije bolesti COVID-19. Pritom će treću godinu zaredom uključivati i sredstva iz Instrumenta za oporavak (NGEU).
 


Pisane vijesti