Javna nabava

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon), Ministarstvo financija kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Plan nabave za 2022.godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2020 godinu
Javna nabava Obavijest Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 
Registar ugovora  
Jednostavna nabava
Postupci nabave propisani Pravilnikom o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove