Postupci nabave propisani Pravilnikom o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Temeljem članka 3. stavka 12. i stavka 13. točke 1. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine , broj 126/21, u daljnjem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo financija kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 3. stavka 7. točke 1. Pravilnika ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.