OBJAVLJEN MJESEČNI STATISTIČKI PRIKAZ MINISTARSTVA FINANCIJA ZA MJESEC RUJAN 2005. GODINE BR. 119

Ministarstvo financija objavilo je Mjesečni statistički prikaz za mjesec rujan 2005. godine br. 119 s podacima o proračunu, izvanproračunskim fondovima, konsolidiranoj središnjoj državi, rezultatima aukcija trezorskih zapisa, dugu opće države, unutarnjem dugu konsolidirane središnje države za kolovoz 2005. godine te podatke za bilance javnih poduzeća i račune dobiti i gubitka javnih poduzeća za prvih šest mjeseci 2005. godine. Mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija br. 120, s podacima za rujan 2005. godine očekuje se krajem studenog 2005. godine.Pisane vijesti