CROLEI INDEKS NAVJEŠĆUJE UMJERENI RAST GOSPODARSKE AKTIVNOSTI U SLJEDEĆIH ŠEST MJESECI

U kolovozu 2005. godine CROLEI prognostički indeks je iskazao šesti uzastopni mjesečni porast vrijednosti u iznosu od 0.53 boda. S obzirom da je spomenuti porast indeksa najveći u posljednjih pet mjeseci (usporedbe radi porast iz svibnja iznosio je 0.09, a iz srpnja 0.04 boda), može se zaključiti da se u sljedećih šest mjeseci očekuje umjereni rast realne ekonomske aktivnosti u hrvatskom gospodarstvu.

Istodobno, difuzni indeks za kolovoz 2005. iznosi umjerenih 63.6 posto, čime zapravo se također može potvrditi zaključak o očekivanom umjerenom rastu gospodarske aktivnosti u sljedećih šest mjeseci.

Umjereno visoka vrijednost difuznog indeksa za kolovoz 2005. godine je rezultat rasta desezoniranih vrijednosti sedam komponenti CROLEI indeksa. U isto vrijeme svega tri komponente, dvije iz realnog sektora i jedna iz monetarnog sektora, iskazale su pad desezoniranih vrijednosti, a vrijednost kamatne stope na tržištu novca nije promijenila svoju vrijednost u odnosu na mjesec srpanj. Ovaj podatak nam govori o nešto šire zasnovanom rastu vrijednosti indeksa u kolovozu, koji se temelji na rastu komponenti iz sva četiri sektora gospodarstva zastupljena u CROLEI indeksu.

U strukturi CROLEI indeksa, sedam komponenti je zabilježilo rast desezonirane vrijednosti, tri komponente indeksa su ostvarile pad desezonirane vrijednosti, a vrijednost jedne komponente stagnira. Pad desezoniranih vrijednosti zabilježile su komponente ukupni broj noćenja turista i promet u trgovini na malo iz realnog sektora, te komponenta gotov novac iz monetarnog sektora pri čemu je zanimljivo da su upravo te tri komponente mjesec dana ranije jedine ostvarile rast desezonirane vrijednosti što je rezultiralo rastom CROLEI indeksa u iznosu od 0.04 boda. Valja također napomenuti da je pad vrijednosti komponente gotov novac u kolovozu 2005. prvi iskazani pad vrijednosti ove serije od prosinca 2004., dok vrijednosti komponenti promet u trgovini na malo i broj noćenja turista uglavnom oscilira.

S druge strane, rast desezoniranih vrijednosti zabilježile su preostale komponente iz realnog sektora i monetarnog sektora te komponente iz fiskalnog sektora i sektora međunarodne trgovine. Značajno je napomenuti da od svih komponenti koje su ostvarile rast desezoniranih vrijednosti, jedino komponenta ukupna likvidna sredstva bilježi dugotrajniji rast vrijednosti, dok vrijednosti ostalih komponenti u promatranom vremenskom razdoblju uglavnom oscilira.

CROLEI (Croatian Leading Economic Indicator) na temelju tekućih kretanja vremenskih serija realnog, financijskog, fiskalnog i vanjskog sektora predviđa buduće kretanje industrijske proizvodnje. Komponente CROLEI indeksa su: promet trgovine na malo, zaposleni s evidencije, noćenja turista, nekonsolidirani proračunski prihodi, ukupna likvidna sredstva, gotov novac, kunski štedni i oročeni depoziti, devizne rezerve poslovnih banaka, nominalna neto plaća, uvoz strojeva i transportnih uređaja te kamatna stopa na tržištu novca na ostale kredite. S obzirom na važnost industrije u hrvatskom gospodarstvu, CROLEI indeks ima značajnu ulogu i u nagoviještanju ukupne gospodarske aktivnosti. Indeks je izrađen u suradnji Ekonomskog instituta Zagreb te Ministarstva financija i objavljuje se svaki mjesec u "Mjesečnom statističkom prikazu Ministarstva financija" od studenog 1995. godinePisane vijesti