MF: DO KRAJA GODINE AKREDITACIJA ZA RAD SUSTAVA PRETPRISTUPNIH FONDOVA?

Ministarstvo financija moglo bi prije ljeta zatražiti odobrenje Europske komisije za rad sustava pretpristupnih programa pomoći u Hrvatskoj, a konačna odluka Komisije o akreditaciji može se očekivati krajem ove godine, procjena je koju su čelnici Ministarstva iznijeli na današnjem seminaru o korištenju sredstava pomoći iz EU. Akreditacija sustava pretpostavka je za korištenje sredstava iz pretpristupnih fondova koji su Hrvatskoj stavljeni na raspolaganje u ovoj i idućoj godini, a koja će se efektivno moći povlačiti u roku dvije godine.

Predviđena sredstva za Hrvatsku u ovoj godini iznose 105 milijuna eura, od čega za PHARE 80, a za ISPA 25 milijuna, a u idućoj godini 140 milijuna eura, od čega 80 milijuna za PHARE, 35 milijuna za ISPA, te 25 milijuna za SAPARD.

Zahtjevi za povlačenje sredstava nisu mali, očekuje se da državna administracija pokaže da ih je spremna koristiti po pravilima EU, ističu u Ministarstvu financija.

Za korištenje sredstva potrebno je, naime, suglasje Hrvatske i Europske komisije o projektima, te odobrenje Komisije za rad sustava.

Prijedloge mjera, programa i projekata daju resorna ministarstva, a odgovornost za programiranje i ulogu koordinatora ima Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

Prema informacijama kojima raspolažu u Ministarstvu financija, za PHARE je predloženo 60-ak projekata, a koji će dobiti zeleno svjetlo ovisi o konzultacijama s Europskom komisijom.

PHARE je namijenjen usklađivanju zakonodavstva, jačanju državne administracije i njegovi krajnji korisnici su tijela državne uprave, a dijelom i nevladine udruge.

Fond ISPA je usmjeren prometu i zaštiti okoliša i te će projekte predložiti resorna ministarstva.

U slučaju ta dva fonda, gospodarstvo će se moći javiti na natječaje za davanje konzultatnskih usluga, isporuke opreme i slično, kod prometa na natječaje za odobrene dionice, a pri tom će se primjenjivati pravila javnih nabavki koja vrijede u zemljama članicama EU.

Za SAPARD resorno će Ministarstvo poljoprivrede definirati strategiju i mjere razvojne politike, a za refundiranje sredstva iz tog fonda moći će se javiti tvrtke i poljoprivredni proizvođači.

Za korištenje sredstava pretpristupnih fondova potrebno je uspostaviti i institucionalni okvir (Nacionalni fond, provedbene agencije i jedinice za provedbu projekata), izraditi niz priručnika i pravila, u financijskom upravljanju treba uspostaviti sustav kontrole rizika i nepravilnosti, unutarnje i vanjske revizije.

U Ministarstvu financija procjenjuju da se u uspostavi sustava dosta odmaklo, te da bi se prije ljeta moglo zatražiti akreditacija za rad sustava. Nakon toga Europska komisija će najprije proučiti dokumente, pa doći i u fizički pregled institucija i potom napisati izvještaj, ocijeniti da li je sve u redu, ili neki detalj treba doraditi, ispraviti i slično. Konačni odgovor Europske komisije mogao bi se očekivati krajem ove godine, procjenjuju u Ministarstvu.(Hina)Pisane vijesti