OBJAVLJEN MJESEČNI STATISTIČKI PRIKAZ MINISTARSTVA FINANCIJA ZA MJESEC PROSINAC 2004. GODINE BR. 110

Ministarstvo financija objavilo je Mjesečni statistički prikaz s podacima o proračunu, izvanproračunskim fondovima, konsolidiranoj središnjoj državi, ukupnom manjku/višku, rezultatima aukcija trezorskih zapisa, unutarnjem te dugu opće države za studeni 2004 godine. Slijedeći broj Mjesečnog statističkog prikaza Ministarstva financija br. 111 s podacima za prosinac 2004. godine očekuje se početkom ožujka 2005.

Statistički prikazi za 2004. godinuPisane vijesti