Izdanje III. tranše obveznica RH na domaćem tržištu kapitala dospijeća 2026. godine u nominalnom iznosu od 2,46 milijardi kuna i izdanje II. tranše obveznica dospijeća 2028. u nominalnom iznosu od 2,59 milijardi kuna

Slika /slike/Vijesti2020/shutterstock_82406593_cr.jpg

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje III. tranše obveznica dospijeća 2026. (ISIN oznake HRRHMFO26CA5) u nominalnom iznosu od HRK 2,46  milijardi uz prinos do dospijeća od 0,85% te izdanje II. tranše obveznica dospijeća 2028. (ISIN oznake HRRHMFO282A) u nominalnom iznosu od HRK 2,59 milijardi uz prinos do dospijeća od 0,94%.


Knjiga upisa za navedene obveznice bila je otvorena u utorak, 30. lipnja 2020. u 11:30 sati te zatvorena isti dan u 14:50 sati. Uspješnom realizacijom izdanja Republika Hrvatska je još jednom dokazala povjerenje ulagatelja na domaćem tržištu kapitala..
Očekivani datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 1. srpnja 2020. godine.


Izdanje obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata izdanja.Pisane vijesti