Neformalna videokonferencija ministara ekonomije i financija država članica EU

Slika /slike/vijesti/ecofin.jpg

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na neformalnoj videokonferenciji ministara ekonomije i financija država članica EU koja će se održati 10. srpnja 2020.

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija, g. Zdravko Marić sudjelovat će na neformalnoj videokonferenciji ministara ekonomije i financija država članica EU koja će se održati 10. srpnja 2020.
 
U prvome dijelu sastanka, Njemačka će predstaviti prioritete svoga predsjedanja Vijećem EU, iz nadležnosti Vijeća ECOFIN, nakon čega je planirana razmjena mišljenja među ministrima. Njemačka je preuzela predsjedanje Vijećem EU od 1. srpnja 2020. i kao glavne prioritete istaknula je prevladavanje Covid-19 pandemije i ekonomski oporavak, kao i dogovor o novome Višegodišnjem financijskome okviru za razdoblje od 2021. do 2027.
 
Nastavno na predstavljanje Programa njemačkog predsjedanja, očekuje se razmjena mišljenja među ministrima o napretku ostvarenome u pogledu provedbe mjera za odgovor na Covid-19 krizu na razini EU, uključujući Uredbu Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19, podršku u okviru Europskog stabilizacijskog instrumenta, kao i uspostavu Pan-europskog jamstvenog fonda Europske investicijske banke. Europska komisija (EK) i Europska središnja banka (ESB) će dati svoju procjenu trenutne gospodarske i financijske situacije.

Nadalje, EK i ESB predstavit će Izvješća o konvergenciji, vezano uz ispunjavanje kriterija iz Maastrichta za ulazak država članica u europodručje.
 
Na dnevnome redu je i izvještaj od strane njemačkog predsjedništva o pripremi EU izjave za sastanak G20 ministara financija i guvernera centralnih banaka, 18. srpnja u virtualnom formatu.
 
Zadnja točka dnevnoga reda odnosi se na predstavljanje Konačnog izvješća Foruma na visokoj razini o Uniji tržišta kapitala (High Level Forum (HLF) on the Capital Markets Union (CMU) Final Report), koje će predstaviti predsjednik HLF-a g.Thomas Wieser, nakon čega se očekuje razmjena mišljenja među ministrima o prioritetima za daljnji razvoj CMU, uključujući i prevladavanje ekonomskih posljedica Covid-19 krize.
 

Pisane vijesti