AIIB: Program zapošljavanja mladih talenata i mogućnosti stažiranja 2024.

Slika /slike/Vijesti2023/3dio/AIIB-600x381.png

Azijska infrastrukturna investicijska banka (AIIB), koje je Republika Hrvatska članica od prosinca 2021. godine, objavila je na svojim mrežnim stranicama otvaranje prijava za svoj Program zapošljavanja mladih talenata ("2024 Young Talent Program"). Program se sastoji od dva dijela:

  1. "AIIB's Graduate Program" je dvogodišnji rotacijski program za regrutiranje i razvoj tima talenata u ranoj fazi njihove karijere kako bi doprinijeli ostvarenju misije AIIB-a. Mladi talenti koji se kvalificiraju za program imat će priliku doprinijeti međunarodnom razvoju i održivom ulaganju u infrastrukturu, dok razvijaju svoju karijeru s AIIB-om i pomažu u stvaranju prosperitetne i održive Azije. Program ima šest smjerova: ulaganja, financije, upravljanje rizicima, strategija, korporativni poslovi te ekološki i društveni smjer.
  2. "Legal Associate Program" kojem je cilj formiranje mladih pravnika koji će zadovoljiti pravne  potrebe Banke za provedbu operacija privatnog i javnog sektora. Ovo je rotacijski program koji identificira, zapošljava i razvija mlade talente sa strašću za međunarodnim razvojem. Program započinje s dvogodišnjim ugovorom u Pekingu unutar Pravnog odjela AIIB-a, gdje pravni suradnici sudjeluju u intenzivnoj obuci (na radnom mjestu i u učionici) o pravnim osnovama u AIIB-u i razvojnim operacijama.
Detalji o Programu mogu se pronaći na: https://www.aiib.org/en/news-events/media-center/blog/2024/Build-Your-Career-at-AIIB-The-2024-Young-Talent-Programs-Now-Accepting-Applications.html
 
Uz navedeni Program, AIIB će tijekom siječnja 2024. godine pokrenuti i program stažiranja. Više informacija o nadolazećem programu stažiranja moći će se pronaći na: https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/internship/index.html.
 
O AIIB-u
 
Azijska infrastrukturna investicijska banka (engl. Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) sa sjedištem u Pekingu (Narodna Republika Kina) je međunarodna razvojna banka osnovana 2015. godine na inicijativu Vlade Narodne Republike Kine. Svrha Banke je poticanje održivog gospodarskog razvoja, stvaranje bogatstva i poboljšanje infrastrukturne povezanosti na geografskom području Azije i Oceanije (prema klasifikaciji Ujedinjenih naroda), ulaganjem u infrastrukturu i druge proizvodne sektore. Dodatno, AIIB promiče regionalnu suradnju i partnerstva u rješavanju razvojnih izazova, usko surađujući s drugim multilateralnim i bilateralnim razvojnim institucijama. Između ostaloga, a u tom kontekstu, Banci je dodijeljen status stalnog promatrača pri Općoj skupštini te Gospodarskom i socijalnom vijeću UN-a.
 


Pisane vijesti