Fitch potvrdio dosad najviši kreditni rejting Hrvatske

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Agencija Fitch potvrdila je u petak kreditni rejting Hrvatske 'BBB+' uz pozitivne izglede. Takav rejting potkrijepljen je pokazateljima upravljanja i BDP-a po stanovniku, uz članstvo u EU i eurozoni.
 

Agencija Fitch navodi kako pozitivni izgledi odražavaju otpornost Hrvatske na nedavne vanjske šokove, pri čemu su visok nominalni rast BDP-a i razborita fiskalna politika doveli do značajnog smanjenja javnog duga mjereno postotkom BDP-a. Također, agencija Fitch je utvrdila kako je na kraju 2023. hrvatski realni BDP bio gotovo 16% veći u usporedbi s razinom prije pandemije u 4. kvartalu 2019. godine. Ujedno procjenjuju da bi gospodarski rast u razdoblju 2024.-2025. trebao prosječno iznositi 3,2%, dok se prosjek europodručja procjenjuje na 1,1%. Također, Fitch očekuje i u narednim godinama daljnje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u.

 

Posebno se ističe da je Hrvatska među najuspješnijim državama EU u povlačenju sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a brz napredak u provedbi reformi sadržanih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti doveo je do toga da je Hrvatska već primila više od polovice svoje ukupne alokacije bespovratnih sredstava. Agencija Fitch nadalje navodi kako bi provedba projekata financiranih EU sredstvima u kombinaciji s provedbom strukturnih reformi, mogla potaknuti jačanje potencijalnog rasta i dodatno ubrzati ekonomsku konvergenciju u odnosu na prosjek EU.

 

„Zadovoljni smo porukama koje je agencija Fitch navela u svom izvješću gdje je prepoznata važnost članstva u europodručju, kao i postignuća u pogledu političke, gospodarske i financijske stabilnosti, smanjenja udjela javnog duga u BDP-u te provedbe reformi u okviru Plana oporavka i otpornosti što potvrđuje predanost Vlade provedbi reformi i poboljšanje institucionalnih kapaciteta. Fiskalna politika će i u narednom razdoblju bit usmjerena k jačanju fiskalne održivosti, vodeći istodobno računa o socijalnoj uključivosti te o jačanju konkurentnosti i otpornosti našega gospodarstva. Posebnu pozornost posvetit ćemo trajnom smanjenju udjela javnog duga u BDP-u, ispod praga od 60%, te održavanju proračunskog manjka ispod referentne razine od 3% BDP-a. Time ćemo stvoriti preduvjete za daljnji rast kreditnog rejtinga Hrvatske kako bi prvi put dosegnuo razinu A, odnosno iznadprosječnu kreditnu razinu“, istaknuo je ministar financija Marko Primorac.


Pisane vijesti