Izdanje dvije tranše euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2033. i 2041. godine u ukupnom nominalnom iznosu od EUR 2.000.000.000

Slika /slike/uzaslika.jpg

Ministarstvo financija Republike Hrvatske dana 25. veljače 2021. uspješno je realiziralo izdanje dvije tranše euroobveznica na međunarodnom tržištu kapitala.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske dana 25. veljače 2021. uspješno je realiziralo izdanje dvije tranše euroobveznica na međunarodnom tržištu kapitala, i to dvanaestogodišnje obveznice dospijeća 2033. godine u nominalnom iznosu od EUR 1.000.000.000 uz godišnju kuponsku kamatnu stopu od 1,125% i prinos 1,257% te dvadesetogodišnje obveznice dospijeća 2041. godine u nominalnom iznosu od EUR 1.000.000.000 uz godišnju kuponsku kamatnu stopu od 1,750% i prinos 1,788%. Ročnost dospijeća po izdanim euroobveznicama je po prvi put produljena na 20 godina, čime je Republika Hrvatska osigurala financiranje na najdulji rok u svojoj povijesti na međunarodnom tržištu kapitala, što je međunarodna ulagateljska zajednica odlično podržala. Ostvarena je iznimno snažna potražnja ulagatelja za obje tranše izdanja euroobveznica u ukupnom iznosu višem od EUR 6,4 milijarde., što je 3,2 puta više u odnosu na ukupni nominalni iznos izdanja.


Zahvaljujući odabranom vremenskom trenutku za provedbu transakcije, unatoč kompleksnim tržišnim uvjetima postignuti su iznimno povoljni uvjeti izdanja za Republiku Hrvatsku, uz čak 30 baznih bodova niže od inicijalno objavljene cijene za obje tranše.
Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskoristit će se u opće proračunske svrhe te za refinanciranje postojećih euroobveznica Republike Hrvatske koje dospijevaju u ožujku 2021., u iznosu od USD 1,5 mlrd. s kuponskom kamatnom stopom od 6,375%. S obzirom na niske kuponske kamatne stope ostvarene na današnjem izdanju, od 1,125% i 1,750% za obveznice dospijeća 2033. i 2041. godine, bit će ostvarene značajne uštede u smislu troška kamata od preko HRK 460 milijuna na godišnjoj razini na iznos refinanciranja, što je i predviđeno u Državnom proračunu RH za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.


Vrlo snažan interes investitora te postignuti uvjeti izdanja pokazatelj su pozitivne percepcije ekonomskih kretanja koja su bolja od inicijalno očekivanih obzirom na utjecaj COVID-19 pandemije. Ulazak Republike Hrvatske u europski tečajni mehanizam (ERM II) i bankovnu uniju potvrdio je uspješnu provedbu skupine mjera iz domene monetarne i fiskalne politike. Sporazumom o sudjelovanju hrvatske kune u tečajnom mehanizmu ERM II, hrvatska tijela vlasti pokazale su spremnost na provedbu dodatnih reformskih mjera u cilju daljnjeg očuvanja gospodarske i financijske stabilnosti te postizanja visokog stupnja održive ekonomske konvergencije. Uspješnom provedbom izdanja još je jednom potvrđen status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na međunarodnom tržištu kapitala.
Zajednički voditelji izdanja i knjige upisa bili su J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale i Zagrebačka banka / UniCredit te zajednički voditelj izdanja OTP Bank.Pisane vijesti