Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2030.godine u nominalnom iznosu od EUR 1 mlrd.

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija, realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica dospijeća 2030. godine (ISIN HRRHMFO302E0) u nominalnom iznosu od EUR 1 milijardi uz valutnu klauzulu („Obveznice“). 

Knjiga upisa za Obveznice bila je otvorena u utorak, 1. veljače 2022., u 9 sati te zatvorena isti dan u 14 sati.


Novo izdanje Obveznica realizirano je uz prinos do dospijeća od 1,390% te godišnju kamatnu stopu od 1,250%.


Ukupan interes ulagatelja u današnjoj knjizi upisa premašio je EUR 1,4 mlrd., a  s obzirom na odabrani rok dospijeća Obveznica, ostvarena je značajna potražnja po svim kategorijama institucionalnih ulagatelja, uključujući mirovinske fondove, banke, osiguranja i investicijske fondove.


Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa od strane ulagatelja još jednom su afirmirali snažan status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala.
Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 4. veljače 2022. godine.


Sredstva prikupljena ovim izdanjem obveznica bit će upotrijebljena primarno za refinanciranje obveza u dospijeću (po obveznicama u nominalnom iznosu od EUR 500 mil. uz valutnu klauzulu dospijeća 5. veljače 2022. i obveznicama u nominalnom iznosu od HRK 3 mlrd. dospijeća 7. veljače 2022.), te za financiranje općih potreba državnog proračuna.


Izdanje obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata izdanja.
 
 Pisane vijesti