Održan sastanak ministara ekonomije i financija država članica EU

Slika /slike/Vijesti2022/ecofin.png

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je na sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (engl. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), koji je održan 18. siječnja 2022. godine u Bruxellesu.

Uoči sastanka ECOFIN-a 17. siječnja 2022. održan je sastanak Euroskupine u uključivom sastavu na kojem su ministri bili informirani o zaključcima s prosinačkog Euro Summita, o čemu su zatim održali kraću raspravu. Druga tema bila je posvećena trenutnoj situaciji vezanoj uz jačanje Bankovne unije i ratifikaciju Europskog stabilizacijskog mehanizma.
 
Na sastanku ECOFIN-a, koji je ujedno bio prvi pod francuskim predsjedanjem Vijećem EU, u zakonodavnom dijelu održana je prva rasprava među ministrima financija o prijedlogu Direktive o minimalnoj globalnoj stopi poreza za multinacionalne kompanije/grupe u Europskoj uniji.
 
U nezakonodavnome dijelu sastanka, francusko predsjedništvo (FR PRES) predstavilo je svoj program rada i prioritete u narednih šest mjeseci predsjedanja Vijećem EU, nakon čega je uslijedila razmjena mišljenja među ministrima.
 
Održana je i rasprava o gospodarskom oporavku i trenutnoj situaciji vezanoj uz provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost, nakon čega su odobreni dokumenti vezani uz  Europski semestar za 2022. godinu koji uključuju Zaključke Vijeća o Izvješću o mehanizmu upozoravanja za 2022., Zaključke Vijeća o Godišnjem pregledu održivog rasta za 2022. te Preporuku vezanu uz gospodarsku politiku europodručja za 2022.
 
Dodatno, održana je rasprava o prioritetima EU tijekom indonezijskog predsjedanja skupinom G20 te davanje smjernica za daljnji rad.
 
U završnom dijelu sastanka njemačka delegacija je predstavila prioritete za vrijeme predsjedanja skupinom G7 za 2022., a Europska investicijska banka je predstavila svoje Izvješće o ulaganjima za 2021. godinu.
 


Pisane vijesti