Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2033. godine u nominalnom iznosu od EUR 1.250.000.000,00

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija, realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica dospijeća 2033. godine (ISIN HRRHMFO33BA3) u nominalnom iznosu od EUR 1.250.000.000,00.

Knjiga upisa za obveznice bila je otvorena u srijedu, 22. studenog 2023., u 9 sati te zatvorena isti dan u 14:30 sati.


Novo izdanje obveznica realizirano je uz prinos do dospijeća od 3,81% te godišnju kamatnu stopu od 3,75%.


Ukupan interes ulagatelja u današnjoj knjizi upisa premašio je EUR 2,3 milijarde, a obzirom na odabrani rok dospijeća, ostvarena je značajna potražnja po svim kategorijama institucionalnih ulagatelja, uključujući mirovinske fondove, banke, osiguranja i investicijske fondove.
Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa od strane ulagatelja još jednom su afirmirali snažan status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala.


Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 24. studenog 2023. godine.


Sredstva prikupljena ovim izdanjem obveznica bit će upotrijebljena za refinanciranje obveza po obveznicama u nominalnom iznosu od EUR 1,5 milijarde dospijeća 27. studenog 2023. godine.
Izdanje obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata izdanja. Su-aranžer plasmana obveznica je Hrvatska poštanska banka d.d..Pisane vijesti