Priopćenje

Slijedom upita o izvorima sredstava iz kojih je Ministarstvo kulture podmirilo obveze prema Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za 3D dokumentiranje stvarnog stanja objekata za potrebe provedbe popisa šteta na nepokretnim kulturnim dobrima prouzročenim potresom, Ministarstvo financija priopćava da su isplate u razdoblju od 2020. do 2023. godine izvršene iz nacionalnih izvora (općih prihoda i primitaka i prihoda od spomeničke rente) kako slijedi:

 
Datum plaćanja Iznos Izvor financiranja i naziv izvora
18.12. 2020. 1.000.000 HRK Izvor 42 - spomenička renta
04.02.2021. 6.037.406,25 HRK Izvor 11 - opći prihodi i primici
30.12.2022. 7.158.150,00 HRK Izvor 11 i 42 - opći prihodi i primici i spomenička renta
14.03.2023. 663.614,04 EUR / 5.000.000 HRK Izvor 42 - spomenička renta
Sveukupno: 19.195.556,25 HRK  
 

Pisane vijesti