Izdanje tri tranše obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2025., 2034. te 2040. godine u ukupnom nominalnom iznosu od gotovo 15 milijardi kuna

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje tri tranše obveznica istovremeno i to petogodišnje obveznice dospijeća 2025. u nominalnom iznosu od HRK 5 milijardi, izdanje druge tranše obveznice, indeksirane na kretanje tečaja kune prema euru, dospijeća 2034. godine u nominalnom iznosu od HRK 4 milijarde te dvadesetogodišnje obveznice dospijeća 2040. u nominalnom iznosu od EUR 800 milijuna uz valutnu klauzulu. Izdanjem nove petogodišnje obveznice po kamatnoj stopi od 0,25% Ministarstvo financija ostvarilo je povijesno najpovoljnije uvjete zaduživanja na domaćem tržištu kapitala. Dodatno, ročnost dospijeća po izdanim obveznicama je po prvi put produljena na 20 godina čime je Republika Hrvatska osigurala financiranje na najdulji rok u svojoj povijesti.

Knjiga upisa za navedene obveznice bila je otvorena u srijedu, 26. veljače 2020. u 9:10 sati te zatvorena isti dan u 13:45 sati. 
Novo izdanje obveznica dospijeća 2025. realizirano je uz godišnju kamatnu stopu od 0,25%, dok je izdanje druge tranše obveznica dospijeća 2034. realizirano uz godišnju kamatnu stopu od 1,00%. Obveznica koja predstavlja najdulji povijesni rok dospijeća (2040.) realizirana je uz godišnju kamatnu stopu od 1,25%.

Današnjom uspješnom transakcijom na tržištu kapitala ostvareni su iznimno povoljniji uvjeti financiranja za Ministarstvo financija, a ako se uzme u obzir da će se prikupljena sredstva većim dijelom iskoristiti za refinanciranje postojećeg izdanja dvije obveznice dospijeća 05. ožujka 2020. u ukupnom nominalnom iznosu od otprilike HRK 12,5 milijardi, implicirana ušteda na kamatama iznosi približno HRK 716 mil. promatrano na godišnjoj razini u odnosu na iznos refinanciranja.

Ukupni interes ulagatelja u današnjim knjigama upisa za tri nova izdanja obveznica premašio je HRK 22 mlrd. Kombinacijom izdanja različitih rokova dospijeća Ministarstvo financija postiglo je optimalnu razinu potražnje na domaćem tržištu kapitala, odnosno „zahvaćen“ je interes širokog opsega institucionalnih ulagatelja uključujući mirovinske fondove, banke, osiguranja i investicijske fondove. Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa u knjigama upisa još jednom su potvrdili snažan status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 03. ožujka 2020. godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem Obveznica bit će uz spomenuto refinanciranje obveza u dospijeću biti upotrijebljena  i za financiranje općih potreba državnog proračuna.

Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi Zajedničkih vodećih agenata izdanja.

Pisane vijesti