Neformalni sastanak ECOFIN-a: o jačanju ekonomske sigurnosti, koordinaciji fiskalne i monetarne politike

  • Slika /slike/Vijesti2023/ECOFIN23-01.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministar financija Marko Primorac sudjelovao je na neformalnom sastanku Vijeća Europske unije za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) 15. i 16. rujna 2023. u Santiago de Compostela u Španjolskoj.

Na neformalnom sastanku ECOFIN-a ministri gospodarstva i financija EU-a obvezali su se na jačanje ekonomske sigurnosti i strateške autonomije Unije, te na održavanje koordinacije fiskalne i monetarne politike kako bi se suočili sa sadašnjim i budućim izazovima.
 
Tijekom prvog radnog dana, ministri gospodarstva i financija iz EU-a i Zajednice latinoameričkih i karipskih zemalja (CELAC) izrazili su odlučnost da uspostave mehanizam praćenja za uspješnu provedbu Globalne investicijske agende Europske unije i Latinske Amerike i Kariba (Global Getaway Investment Agenda), koja predviđa 45 milijardi eura ulaganja do 2027. za poticanje zelene, digitalne i društvene transformacije Latinske Amerike i Kariba.
 
Druga tema razgovora između ministara EU-a i zemalja CELAC-a bila je kako ojačati kapacitet multilateralnih financijskih institucija i razvojnih banaka za jačanje globalne financijske sigurnosne mreže. Ministri su se nadovezali na razgovore s posljednjeg samita G20, koji će se nastaviti na sljedećoj Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Tijekom rasprava, naglašena je važnost jačanja suradnje između dviju regija kako bi zajednički odgovorili na globalne izazove. 
 
Drugi dan neformalnog sastanka ECOFIN-a započeo je radnim doručkom na kojem su ministri raspravljali o reformi fiskalnih pravila EU-a. Potpredsjednica španjolske vlade i ministrica gospodarstva i digitalizacije Nadia Calviño osvrnula se na trenutno stanje pregovora o reformi fiskalnih pravila, što je ujedno prioritet španjolskog predsjedanja. Fiskalni okvir EU-a trenutno je u prijelaznoj fazi dok napreduju pregovori o reformi modela gospodarskog upravljanja. Ministri namjeravaju postići dogovor prije kraja godine budući da se trenutna pravila o smanjenju deficita i javnog duga trebaju ponovno aktivirati 2024., nakon što su bila suspendirana više od tri godine zbog pandemije i rata u Ukrajini. Nakon sastanaka održanih tijekom ljeta postignut je tehnički konsenzus o većem dijelu teksta nove uredbe, rekla je Calviño, a španjolsko predsjedništvo smatra da je potrebno prijeći u fazu političkih pregovora. 
 
Radne sesije bile su posvećene interakciji fiskalne i monetarne politike, te strateškoj autonomiji, ekonomskoj sigurnosti i javnim dobrima EU-a. Zajedničko je gledište ministara da je koordinacija fiskalne i monetarne politike omogućila zaštitu gospodarstava EU-a tijekom pandemije i oporavak, te da je i dalje ključno težiti održivom rastu i smanjenju inflacije.
 
Ministri su također raspravljali o tome kako zaštititi javna dobra i konkurentnost poduzeća u EU. Rasprave su bile usredotočene na to kako uključiti elemente povezane sa sigurnošću i strateškom autonomijom u rasprave o gospodarskoj politici na nacionalnoj i europskoj razini kako bi se suočili s trenutnim izazovima i potaknuli rast, otvaranje radnih mjesta te zelenu i digitalnu tranziciju.
 
Španjolsko predsjedništvo najavilo je da će raditi na promicanju ambiciozne europske strategije za jačanje konkurentnosti, koja je ključna za jačanje europske strateške autonomije, i to u područjima energetike, poljoprivredno-prehrambenog sektora, industrije, tehnologije i digitalizacije.

Pisane vijesti