Neformalni sastanak ministara ekonomije i financija država članica EU

Slika /slike/vijesti/ecofin.jpg

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija,  Zdravko Marić sudjelovat će na neformalnom sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (engl. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN) koji se održava u Lisabonu 21. i 22. svibnja 2021.

Uoči neformalnog sastanka ECOFIN-a 21. svibnja, održat će se sastanak Euroskupine u redovnom sastavu, a glavna tema sastanka bit će gospodarski oporavak. Također, održat će se i sastanak Euroskupine u formatu Bankovne unije na kojem će pored država članica europodručja sudjelovati RH i BG.
 
Nakon toga, održat će se dva odvojena radna ručka; jedan za ministre i drugi za guvernere središnjih banaka. Na radnom ručku ministri će raspravljati o ekonomskim i fiskalnim politikama za poticanje oporavka.
 
Istoga dana, u okviru prve radne sjednice obilježene nazivom „Jačanje zajedničkog utjecaja monetarnih i fiskalnih javnih politika“, sudjelovat će ministri, guverneri i institucije EU-a, a raspravljat će o tome kako pojačati učinkovitost monetarnih i fiskalnih politika, te njihov zajednički utjecaj, između ostalog, na promicanje gospodarskog rasta kako u kratkom roku tako i dugoročno. Druga tema pod nazivom „Pripreme za nadolazeće izazove“ bavit će se iznalaženjem načina kako osigurati sinergijski odnos između financijskih i nefinancijskih sektora, a u okviru koje će istovremeno biti sagledan trenutni odnos između financijskog i nefinancijskog sektora kao i onaj u nadolazećoj fazi oporavka.
 
Sljedećeg dana, na zadnjem dijelu neformalnog ECOFIN-a, održat će se treća radna sjednica na temu „Zeleni oporavak“ i budućnost ekološkog oporezivanja u EU, pri čemu će se raspravljati o budućnosti javnih politika povezanih s ekološkim oporezivanjem u EU te njihovoj ulozi u oporavku gospodarstva, odnosu između ekoloških poreza i šireg poreznog sustava te utjecaju takve vrste oporezivanja na konkurentnost. Zadnja radna sjednica posvećena je raspravi o putu za postizanje uravnoteženog i otpornog oporavka uz izbjegavanje dugotrajnijih štetnih učinaka na gospodarstvo. Ministri će se pri tome dotaknuti i ključnih izazova u postizanju uravnoteženog oporavka, uključujući i uloge instrumenta New Generation EU te njegovog međudjelovanja s nacionalnim instrumentima.
 


Pisane vijesti