Održan neformalni sastanak ECOFIN-a

Slika /slike/vijesti/ecofin.jpg

Neformalni sastanak Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (engl. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), održan je 28. listopada 2021. godine, u formatu videokonferencije.

 
Na sastanku ECOFIN-a, ministri su razmijenili mišljenja o prijedlozima provedbenih odluka Vijeća EU za Rumunjsku, Estoniju i Finsku u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost. Nakon sastanka pokrenuta je pisana procedura za usvajanje provedbenih odluka Vijeća,  s ciljem da se danas, 29. listopada i formalno odobre Nacionalni planovi oporavka i otpornosti za ove tri države članice. Europska komisija je nakon analize ocijenila Planove s pozitivnom ocjenom, u skladu s kriterijima koji su propisani Uredbom o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.  
Vijeće EU treba usvojiti preostale planove oporavka i otpornosti za još pet država članica, među kojima su Švedska, Bugarska, Poljska i Mađarska, koje su službeno podnijele svoje planove Komisiji, te Nizozemska kao jedina država članica koja tek treba službeno podnijeti svoj plan oporavka.


Pisane vijesti