Održan sastanak ministara ekonomije i financija država članica EU

Slika /slike/vijesti/ecofin.jpg

Izaslanstvo Ministarstva financija sudjelovalo je na sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (engl. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), koji se održao 09. studenoga 2021. godine u Bruxellesu.

 
Uoči sastanka ECOFIN-a, 8. studenoga 2021. održao se sastanak Euroskupine u uključivom sastavu  te 9. studenoga ministarski dijalog sa zemljama EFTA-e (Europsko udruženje slobodne trgovine).
Na sastanku ECOFIN-a, u zakonodavnome dijelu, održana je rasprava o nedavno objavljenim revidiranim propisima EU-a o bankarstvu, koji se odnose na Uredbu i Direktivu o kapitalnim zahtjevima, a kojima se u EU provodi Basel III reforma s ciljem povećanja otpornosti banaka na eventualne šokove.
Slovensko predsjedništvo (SI PRES) informiralo je o aktualnim zakonodavnim prijedlozima u području financijskih usluga.

 

U nezakonodavnome dijelu sastanka Vijeća ECOFIN održala se rasprava o EU okviru za gospodarsko upravljanje. EK je 19. listopada 2021. objavila Komunikaciju kojom je ponovno pokrenuta ova rasprava o reformi fiskalnih pravila u sklopu Pakta o stabilnosti i rastu.
Uslijedila je rasprava o gospodarskome oporavku u Europi gdje je raspravljeno o aktualnome statusu provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost. EK je izvijestila o financiranju Instrumenta za oporavak EU sljedeće generacije.  

 

Ministri su razmijenili mišljenja o temi rasta cijena energije, inflaciji i posljedicama za politike, gdje je okvir za raspravu bila Komunikacija EK od 13. listopada 2021. o rastu cijena energenata s mjerama za djelovanje i podršku.

 

Na sastanku su usvojeni Zaključci o budućnosti Europskog semestra u kontekstu Mehanizma za oporavak i otpornost kao i Zaključci o statistici EU-a.
 
EK i SI PRES informirali su Vijeće ECOFIN o održanim sastancima ministara financija i guvernera središnjih banaka skupine G20 i godišnjim sastancima MMF-a.

 

Zaključno, Europski revizorski sud predstavio je redovito Godišnje izvješće o izvršenju proračuna EU za financijsku godinu 2020.


Pisane vijesti