Održan sastanak Euroskupine i Ecofina

  • Slika /slike/Vijesti2023/3dio/IMG-20240116-WA0001.jpg
  • Slika
  • Slika

Izaslanstvo Ministarstva financija predvođeno državnim tajnikom Stipom Županom sudjelovao je na sastanku Euroskupine 15. siječnja i  na sastanku Vijeća Europske unije za ekonomske i financijske poslove (Ecofin) 16. siječnja 2024. u Bruxellesu. 

Na sastanku Euroskupine u redovnom sastavu, predsjednik Paschal Donohoe uvodno je istaknuo kako je ovo godina obilježavanja 25. godišnjice uspostave zajedničke valute eura, te da će Euroskupina u tom pogledu biti i dalje predana radu na jačanju eura i uvođenju digitalnog eura.
 
Međunarodni monetarni fond (MMF) predstavio je ishod svog posjeta europodručju sukladno članku IV. Naime, pregled europodručja po članku IV. redovita je aktivnost u kojoj MMF pregledava gospodarska kretanja, savjetuje se s kreatorima politike europodručja i daje ciljane savjete o javnim politikama. Rasprave u Euroskupini korisna su prilika za razmjenu mišljenja o trenutnom razvoju događaja i nadolazećim izazovima. Očekuje se da će pregled MMF-a biti zaključen do lipnja 2024. godine.
 
Ministri su pozdravili nacrt preporuke o gospodarskoj politici europodručja za 2024. koja se odnosi na koordinaciju fiskalnih politika, održavanje visokih razina javnih ulaganja, podupiranje kretanja plaća kojima se ublažavaju gubitci kupovne moći, vodeći računa o rizicima za inflaciju i konkurentnost, te jačanje jedinstvenog tržišta i održavanje makrofinancijske stabilnosti. O preporuci se najprije raspravlja na Euroskupini, zatim je odobrava Europsko vijeće i na kraju formalno usvaja Vijeće EU.
 
U okviru rada na konkurentnosti europodručja, Euroskupina je održala drugu raspravu o vanjskoj konkurentnosti europodručja, s fokusom na promjene cijena energije u europodručju, njihov utjecaj na gospodarstvo europodručja i buduće odgovore javnih politika.
 
Ministri su prepoznali potrebu za smanjenjem izloženosti EU-a globalnim fluktuacijama cijena u energetskom sektoru, za što su potrebne koordinacija i bolja integracija. Također, potrebno je postići diversifikaciju izvora energije, proizvodnju obnovljive energije, napredak u dekarbonizaciji i rad na međusobnom povezivanju na europskim tržištima električne energije.
 
Ministri su ugostili Christiana Zinglersena, direktora Agencije EU za suradnju energetskih regulatora (ACER) i Jeromina Zettelmeyera, direktora Bruegela, kako bi saslušali njihove uvide.
 
Predsjednik Euroskupine predstavio je program rada Euroskupine za prvu polovicu ove godine, kojeg su ministri podržali. Istaknuo je kako je radni program za ovaj semestar usredotočen na četiri ključna prioriteta; koordinaciju, tržišta kapitala, konkurentnost i zajedničku valutu EU-a. Najavio je rad Euroskupine na izradi izjave o budućnosti europskog kapitala i financijskih tržišta, koju će predstaviti na Euro summitu u proljeće.
 
Na kraju sastanka, Euroskupina je procijenila stanje u vezi s ratifikacijom sporazuma o izmjenama i dopunama Ugovora o uspostavi Europskog stabilizacijskog mehanizma.
 
Na današnjem sastanku Vijeća Ecofina predstavljen je Program rada belgijskog predsjedanja Vijećem EU za sljedećih šest mjeseci. U sklopu Europskog semestra, odobreni su Zaključci  o Izvješću o mehanizmu upozoravanja 2024., Zaključci o Godišnjem pregledu održivog rasta za 2024. te Preporuka za gospodarsku politiku europodručja u 2024. godini. Tijekom sastanka su također razmijenjena mišljenja o gospodarskim i financijskim posljedicama ruske agresije na Ukrajinu.
 
Osim toga, Vijeće Ecofina utvrdilo je smjernice za daljnji rad i ovlastilo Gospodarski i financijski odbor (EFC) da pripremi zajedničke poruke EU-a uoči sastanka ministara financija i guvernera središnjih banaka skupine G20, koji će se održati u razdoblju od 26. do 29. veljače 2024. godine.


Pisane vijesti