Održana neformalna videokonferencija ministara ekonomije i financija država članica EU

Slika /slike/Vijesti2020/ecofin.png

 
 


Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je na neformalnoj videokonferenciji Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (eng. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), održanoj 4. studenoga 2020.


Uoči sastanka ECOFIN-a, 3. studenoga, održan je i redovni sastanak Euro skupine i sastanak Euro skupine u proširenome sastavu, oba sastanka u formatu videokonferencije.
 
Sastanku ECOFIN-a prethodio je redovni godišnji sastanak ministara ekonomije i financija EU i država članica Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) u svrhu razmjene iskustava vezanih za odgovor na krizu izazvanu COVID-19 pandemijom.
 
Na sastanku ECOFIN-a ministri su raspravljali o Zaključcima Vijeća o Akcijskom planu Europske komisije (EK) za sveobuhvatnu politiku EU u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Akcijski plan iz svibnja 2020. godine usmjeren je na poboljšanje borbe EU protiv pranja novca i financiranja terorizma, kao i na jačanje globalne uloge EU u ovom području.
 
Pod točkom Razno, osim redovnog informiranja o statusu trenutnih zakonodavnih prijedloga u području financijskih usluga, DE PRES je informirao i o planu rada na Prijedlogu izmjene Direktive Vijeća o administrativnoj suradnji u području poreza (DAC7).
 
Nadalje, EK je izvijestila o trenutnom stanju provedbe Akcijskog plana za rješavanje ne-prihodujućih kredita u EU. Riječ je o Akcijskom planu iz 2017. godine kojim je predviđena provedba većeg broja mjera iz četiri segmenta: nadzor i regulacija banaka; reforma okvira za restrukturiranje, nesolventnost i naplatu duga; razvoj sekundarnih tržišta za imovinu umanjene vrijednosti i poticanje restrukturiranja bankarskog sustava.
 
U nastavku je DE PRES predstavio Zaključke Vijeća za Europski semestar koji se odnose na posebno izvješće Europskog revizorskog suda o Europskom semestru i na Godišnju strategiju održivog rasta za 2021. godinu.

Predsjedatelj Europskog fiskalnog odbora (EFB) održao je prezentaciju Godišnjeg izvješća EFB-a i održana je razmjena mišljenja među ministrima o Zaključcima Vijeća o statistici EU.  DE PRES i Europska komisija izvijestili su ministre i o raspravama s virtualnih sastanaka G20 ministara financija i guvernera središnjih banaka, Godišnje skupštine Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svjetske banke, te o stanju rasprava o digitalnome oporezivanju.Pisane vijesti