Otvoreno savjetovanje EK za delegirani akt temeljem Uredbe o taksonomiji

Slika /slike/Vijesti2020/csm_green_finance_a6a3c8c544.jpg

Europska komisija je otvorila javno savjetovanje o prva dva skupa kriterija za određivanje koje se gospodarske aktivnosti mogu kvalificirati kao ekološki održive

Ovim putem Vas obavještavamo kako je 20. studenog 2020. Europska komisija otvorila javno savjetovanje o prva dva skupa kriterija za određivanje koje se gospodarske aktivnosti mogu kvalificirati kao ekološki održive, odnosno savjetovanje o nacrtu delegiranog akta o ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama temeljem Uredbe o taksonomiji.
 
Uredba EU o taksonomiji, koja je na snagu stupila 12. srpnja 2020., pomoći će u stvaranju prvog "zelenog popisa" na svijetu - klasifikacijskog sustava za održive gospodarske aktivnosti - koji će stvoriti zajednički jezik koji investitori i tvrtke mogu koristiti prilikom ulaganja u projekte i gospodarske aktivnosti koji imaju značajan pozitivan utjecaj na klimu i okoliš. 
 
Nacrt delegiranog akta odnosi se na sljedeća područja (trenutno nema prijevoda akta na hrvatski jezik): poljoprivreda; šumarstvo; zaštita okoliša; prerađivačka industrija; energetika; opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; prijevoz; građevinarstvo; informacije i komunikacije; istraživanje, razvoj i inovacije.
 
Naime, radi se o delegiranom aktu koji Europska komisija usvaja temeljem ovlasti u čl. 10. st. 3. - Znatan doprinos ublažavanju klimatskih promjena i čl. 11. st. 3. - Znatan doprinos prilagodbi klimatskim promjenama Uredbe o taksonomiji - Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088.
 
Službeni rok za dostavu komentara jest 18. prosinca 2020.
 
Detaljnije informacije možete pronaći putem sljedeće poveznice: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en#delegated
 
Također, u nastavku se nalaze poveznice na medijsku objavu o javnom savjetovanju, tekst nacrta delegiranog akta (Uredba i dva priloga) te na javno savjetovanje:
 
Ovim putem pozivamo tijela države uprave kao i druge relevantne dionike i zainteresiranu javnost da dostave svoje doprinose prema Europskoj komisiji putem gore navedene poveznice. Također, molimo da o tome obavijestite Ministarstvo financija te dostavite svoj podnesak na znanje na sljedeću adresu elektroničke pošte: ufs@mfin.hr
 
Osim putem javnog savjetovanja Europske komisije (rok: 18. prosinca), svoje komentare možete dostaviti i Ministarstvu financija* (na engleskom jeziku) na e-mail: ufs@mfin.hr (do 04. prosinca 2020.).
 
Daljnji koraci
 
Europska komisija planira usvajanje delegiranog akta do kraja 2020. ili početkom 2021. Nakon toga će početi razdoblje razmatranja Europskog parlamenta i Vijeća prema redovnoj proceduri te ako niti jedan su-zakonodavac ne uloži prigovor, delegirani akt stupa na snagu (otprilike u travnju 2021.).
 
*Napomena: Za osiguravanje pretpostavki Uredbe o taksonomiji u nacionalno zakonodavstvo, još uvijek nije određena nadležnost, no Ministarstvo financija će u ovom slučaju objediniti komentare te ih uputiti tajništvu MSEG-a.


Pisane vijesti