Sastanak ministara ekonomije i financija država članica EU

  • Slika /slike/Vijesti2021/IMG-20210713-WA0012.jpg
  • Slika
  • Slika

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić sudjelovao je na sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (engl. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), održanom 13. srpnja 2021. u Bruxellesu.  

 
Uoči sastanka Vijeća ECOFIN održan je sastanak Euro skupine u proširenom formatu, na kojem su ministri imali priliku razmijeniti mišljenja o međunarodnoj dimenziji ekonomskih i financijskih politika europodručja s ministricom financija SAD-a Janet Yellen. Fokus rasprave bio je na gospodarskom oporavku te na pitanjima vezanima uz bankarsku i financijsku stabilnost. Tom je prilikom predsjednik Euro skupine izvijestio ministre o rezultatima lipanjskog Euro Summita te posebno istaknuo rasprave o dovršenju bankovne unije s ciljem planiranja nastavka rada na ovom području.
 
Na sastanku ECOFIN-a, u zakonodavnome dijelu, održana je rasprava na temelju predstavljanja srpanjskog paketa Europske komisije o održivom financiranju, kojim je obuhvaćena obnovljena strategija za održivo financiranje i zakonodavni prijedlog o uspostavljanju EU standarda zelenih obveznica.
U nezakonodavnome dijelu, slovensko predsjedništvo Vijeća EU (SI PRES) predstavilo je svoje prioritete iz područja rada Vijeća ECOFIN, na temelju čega su ministri razmijenili svoja gledišta.

 

U pogledu ekonomskog oporavka u Europi, Komisija je predstavila trenutnu situaciju vezanu uz ocjenu Nacionalnih planova oporavka i otpornosti, što je ujedno bio temelj za raspravu, nakon čega je uslijedilo usvajanje relevantnih provedbenih odluka od strane Vijeća za Dansku, Grčku, Luksemburg, Portugal, Španjolsku, Slovačku, Latviju, Njemačku, Austriju, Italiju, Belgiju i Francusku.
 
Ministri su raspravljali, a zatim i potvrdili Zaključke o provedenim dubinskim analizama za 12 država članica u kontekstu procedure makroekonomskih neravnoteža (MIP), koje je prethodno pripremio Gospodarski i financijski odbor (EFC).
Na kraju su SI PRES i Komisija izvijestili ministre o ishodima sastanka ministara financija i guvernera središnjih banaka G20 održanog 9. i 10. srpnja 2021., a ministri su dali svoje viđenje o alokaciji specijalnih prava vučenja i mogućnostima njihova ponovnog usmjeravanja.
 


Pisane vijesti