Riješeni sporovi između države i kreditnih institucija u vezi s konverzijom kredita u švicarskim francima na ICSID-u

Slika /slike/banski-dvori.jpg
Vlada Republike Hrvatske i OTP Bank Plc, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG i Raiffeisenbank Austria d.d., UniCredit Bank Austria AG i Zagrebačka Banka d.d., INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL S.A. Luxembourg i Privredna banka Zagreb d.d. te SberbankEurope AG i Sberbank d.d. Zagreb priopćuju da su s danom 30. lipnja 2021. obustavljena četiri arbitražna postupka koje su OTP Bank Plc, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG i Raiffeisenbank Austria d.d., UniCredit Bank Austria AG i Zagrebačka Banka d.d. vodili protiv Republike Hrvatske pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) te da su se s istim datumom, INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL S.A. Luxembourg i Privredna banka Zagreb d.d. te SberbankEurope AG i Sberbank d.d. Zagreb, koje su najavile mogućnost pokretanja takvih postupaka, konačno odrekle takve mogućnosti. Navedeno se odnosi i na postupak koji su Raiffeisenbank International AG i Raiffeisenbank Austria d.d. vodile na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Svi spomenuti postupci vodili su se u vezi s izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o kreditnim institucijama iz 2013. i 2015., a slijedom kojih je u konačnici izvršena konverzija kredita u švicarskim francima.
 
Vlada cijeni konstruktivan pristup kreditnih institucija otvorenim pitanjima, prepoznavanje pozitivnih učinaka politike Vlade usmjerene usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije te provedbi aktivnosti usmjerenih uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Kreditne institucije odaju priznanje Vladi na predanosti rješavanju otvorenih pitanja te naporima koje Vlada ulaže u stvaranje poticajnog poslovnog okruženja.
 
Dva arbitražna postupka (Addiko Bank AG i Addiko Bank d.d. te Société Générale S.A. protiv Republike Hrvatske) i jedan postupak na Trgovačkom sudu u Zagrebu (Addiko Bank d.d. protiv Republike Hrvatske) se nastavljaju te će Vlada u suradnji s Državnim odvjetništvom, sukladno Zakonu o državnom odvjetništvu, i u nastavku tih postupaka poduzimati sve radnje radi zaštite imovinskih interesa države.

Pisane vijesti