Sastanak ministara ekonomije i financija država članica EU

Slika /slike/vijesti/ecofin.jpg

Stalna predstavnica RH pri EU Irena Andrassy sudjelovat će na sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (eng. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), koji se održava 05. listopada 2021. godine u Luxembourgu. 

Uoči sastanaka ECOFIN-a održat će se sastanak Euroskupine u formatu Bankovne unije, uz sudjelovanje i RH, budući da smo od srpnja 2020. članica Bankovne unije.

Na sastanku ECOFIN-a u zakonodavnome dijelu očekuje se rasprava o sveobuhvatnome paketu EU pravila za sektor osiguranja i reosiguranja, a u kontekstu objave paketa od strane Europske komisije (EK) koji obuhvaća zakonodavni prijedlog za izmjenu Direktive Solventnost II (Direktiva 2009/138/EZ) te zakonodavni prijedlog nove Direktive o oporavku i sanaciji društava za (re)osiguranje. Pod točkom razno Slovensko predsjedništvo (SI PRES) informirat će o aktualnim zakonodavnim prijedlozima u području financijskih usluga.

U nezakonodavnome dijelu, ministri će razmijeniti mišljenja o trenutačnome stanju provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility, RRF) te se očekuje da će donijeti i provedbenu odluku Vijeća o odobravanju nacionalnog plana za oporavak i otpornost Malte. Raspravljat će se i o stečenim iskustvima u vezi provedbe Europskog semestra u 2021. i o njegovoj prilagodbi s provedbom RRF-a.

Nadalje, očekuje se kako će EK prezentirati izvješće o provedbi instrumenta SURE (Europski instrument za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji), koji je pokrenut u sklopu odgovora EU-a na pandemiju bolesti COVID-19.

Ministri će odobriti i EU Terms of Reference za sastanak ministara financija i guvernera središnjih banaka skupine G20, kao i izjavu za sastanak Međunarodnog monetarnog i financijskog odbora MMF-a (IMFC), a koji će se održati od 12. –14. listopada 2021.

Očekuje se i potvrda zaključaka o financiranju borbe protiv klimatskih promjena uoči 26. konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (COP26) u Glasgowu.

Naposljetku, EK će izvijestiti o statusu provedbe zakonodavnih akata u području financijskih usluga.

Pisane vijesti