Sastanak ministara ekonomije i financija država članica EU

Slika /slike/vijesti/ecofin.jpg

Potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Zdravko Marić sudjelovat će na sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (eng. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), koji se održava 18. lipnja 2021. u Luksemburgu.

Uoči sastanka ECOFIN-a, održat će se redovni sastanak Euro skupine i sastanak Euro skupine u uključivome sastavu. Hrvatsko izaslanstvo će također sudjelovati i na Godišnjem sastanku Odbora guvernera Europske investicijske banke.
 
Na sastanku ECOFIN-a, u zakonodavnome dijelu očekuje se rasprava o stopama PDV-a, a zatim i o prijedlogu direktive kojim se uvode oslobođenja od PDV-a za uvoz i druge djelatnosti Unije od javnog interesa.
Ministri će primiti na znanje izvješće o napretku u pogledu jačanja bankovne unije nakon čega će uslijediti izvještaj portugalskog predsjedništva (PT PRES) o trenutačnom stanju zakonodavnih prijedloga u području financijskih usluga.
U nezakonodavnome dijelu, očekuje se razmjena mišljenja o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility, RRF) kao središnjeg instrumenta EU plana za oporavak Next Generation EU. U posebnom fokusu će biti plan rasprave i usvajanja provedbenih odluka Vijeća kojima će se odobravati ocjene planova oporavka i otpornosti.

U okviru Europskog semestra za 2021. godinu, Vijeće će donijeti preporuku o provedbi Pakta o stabilnosti i rastu za Rumunjsku te će usvojiti preporuke o ažuriranim programima stabilnosti ili konvergencije država članica. Očekuje se također i usvajanje Zaključaka Vijeća o izazovima u pogledu fiskalne održivosti koji proizlaze iz starenja stanovništva. 

PT PRES će dati smjernice za daljnji rad u pogledu priprema za sastanak G20 ministara financija i guvernera središnjih banaka u srpnju 2021.
Zaključno se pod točkom razno, očekuje informacija Europske komisije o tijeku procesa revizije direktive Solvency II te informacija švedske delegacije o Tematskome izvješću Europskog revizorskog suda o uključivanju rodno osviještene politike u proračun EU.

Pisane vijesti