Ustrojen Upravljački odbor i koordinacijski odbori radi provedbe aktivnosti iz Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom

Slika /slike/Vijesti2020/hn13112020.jpg
Nakon donošenja Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom (u daljnjem tekstu: nacionalni plan) na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj održanoj 31. prosinca 2020. ustrojen je Upravljački odbor i šest koordinacijskih odbora te su imenovani članovi Upravljačkog odbora, kao i glavni koordinatori koordinacijskih odbora.

 

U Upravljački odbor imenovani su Zvonimir Savić, kao glavni koordinator, Stipe Župan, državni tajnik iz Ministarstva financija te viceguverner Michael Faulend koji predstavlja Hrvatsku narodnu banku. 

 

Za Koordinacijski odbor za zamjenu gotovog novca glavna koordinatorica je Ivana Jakir-Bajo (Hrvatska narodna banka). Za Koordinacijski odbor za zakonodavne prilagodbe glavna koordinatorica je Ana Zorić (Ministarstvo financija). Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države vodit će glavni državni rizničar Ante Matijević (Ministarstvo financija). Za Koordinacijski odbor za prilagodbu financijskog sustava glavnim koordinatorom imenovan je Zdravko Zrinušić (Ministarstvo financija). Za Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača glavnom koordinatoricom imenovana je Nataša Mikuš-Žigman (Ministarstvo gospodrastva i održivog razvoja), dok je za Koordinacijski odbor za komunikaciju glavnim koordinatorom imenovan Zvonimir Frka-Petešić (Vlada Republike Hrvatske). 

 

Upravljački odbor i koordinacijski odbori zaduženi su za provedbu svih aktivnosti iz Nacionalnog plana na operativnoj razini. Svaki od Koordinacijskih odbora će u svom području koordinirati izradu akcijskog plana i provedbu aktivnosti predviđenih tim planom, a sve s ciljem uspješnog uvođenja eura. Koordinacijski odbori će redovito o svom radu informirati Upravljački odbor, koji će u ime Nacionalnog vijeća na operativnoj razini usklađivati njihove aktivnosti.
Daljnje informacije dostupne su na poveznici 
https://vlada.gov.hr/vijesti/ciljni-datum-uvodjenja-eura-i-dalje-ostaje-1-sijecnja-2023/31189  
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Donesen Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom


Pisane vijesti