Contact

Ministarstvo financija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb

Tel: 01 459 13 33
Fax:01 492 25 83
E-mail: informiranje@mfin.hr

Radno vrijeme
ponedjeljak-petak 8:30-16:30

OIB: 18683136487
MB: 3205991
More