Financijski izvještaji i nefinancijsko izvješće

Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.
 
Obavještavamo poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20).
 

Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

Slijedom okolnosti vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske u Narodnim novinama broj 42/20 objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu čijim se odredbama ministru financija daje ovlast da u slučajevima posebnih okolnosti podzakonskim aktom produzi rokove za predaju godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije propisane Zakonom.
 
Tekst Zakona možete pronaći na sljedećoj poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_883.html 
 
Također, temeljem članka 34.a stavka 2. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 120/116, 116/18 i 42/20) ministar financija donio je Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, kojim se propisuju rokovi za dostavljanje financijskih izvještaja i druge računovodstvene dokumentacije čija je obveza predaje propisana odredbama Zakona, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.
 
Navedeni Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama broj 43/20, stupio je na snagu 9. travnja 2020. godine.
 
Tekst pravilnika dostupan je na sljedećoj poveznici:
 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_43_895.html