Održivo financiranje

Održan sastanak predstavnika država članica Koalicije ministara financija za klimatske aktivnosti

Dana 1. i 2. veljače 2024. u Den Haagu u Kraljevini Nizozemskoj održan je sastanak predstavnika država članica Koalicije ministara financija za klimatske aktivnosti (u daljnjem tekstu: Koalicija).Na sastanku je sudjelovalo preko 100 predstavnika država članica i institucionalnih partnera, a govorom ga je otvorila Sri Mulyani Indrawati, ministrica financija Indonezije i supredsjedavajuća Koalicije pritom pozdravivši sudionike i prepoznajući ključnu ulogu ministara financija u provedbi konkretnih inicijativa i formuliranju strategija usmjerenih na pravednu i pristupačnu tranziciju na zeleno gospodarstvo. Istaknula je i potrebu za globalnim okvirom za privlačenje privatnih ulaganja za zelenu tranziciju, naglašavajući značaj tranzicijskog financiranja i ulogu ministara financija u davanju smjernica i podrške. Nakon toga je sve prisutne pozdravio Steven van Weyenberg, nizozemski ministar financija i novi supredsjedatelj Koalicije koji je istaknuo važnost suradnje među ministarstvima financija kako bi učinkovito i učinkovito integrirali pitanja klime u nacionalne politike. Ministar van Weyenberg je naglasio kako klimatska agenda više nije zasebna politika, već je integrirana i sastavni je dio vladinih politika te je istaknuo nužnost zajedničkog rada na prijelazu na zeleno i održivo gospodarstvo, osobito uzevši u obzir značajan utjecaj klimatskih promjena na globalnoj razini. Istaknuo je i nizozemske prioritete koji, između ostalog, uključuju postupno ukidanje štetnih subvencija i unapređenje financiranja prilagodbe, ali i važnost međunarodne suradnje u suočavanju s klimatskim izazovima Tijekom dva dana predstavnici država članica Koalicije raspravljali su o lekcijama naučenima u 2023. godini, ali i o očekivanjima za 2024. i 2025. Koalicija je u 2023. godini iskusila značajan rast broja članova, a i organizirano je 49 radionica, uključujući i deset događaja, dva ministarska sastanka i Ministarski sastanak tijekom COP-a 28. Istaknuto je kako Koalicija služi kao platforma za razmjenu znanja i tzv. „peer-to-peer“ učenje, s rezultatima kao što su radionice, radovi i blogovi prilagođeni potrebama članova pri čemu su posebni napori bili usmjereni na povećanje interakcija i rezultata, osobito s nadnacionalnim forumima. Tijekom rasprave, nekoliko je zemalja članica izvijestilo o svom napretku i izazovima pri čemu je i predstavnica Hrvatske, Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav, navela kako se upravo slijedom aktivnosti u Koaliciji, Ministarstvo financija počelo aktivnije baviti pitanjima klime i općenito pitanjima održivosti, a osnovan je i Sektor za podršku održivom financiranju, koji će u narednom razdoblju aktivnije raditi na pripremi aktivnosti i mjera kojima će privatni kapital aktivnije usmjeravati u smjeru održivih ekonomskih aktivnosti.Tijekom dva dana održavanja sastanaka pozornost je značajnije usmjerena i na program rada za nadolazeće razdoblje pri čemu su institucionalni partneri predvođeni Svjetskom bankom kontinuirano naglašavali hitnost i kolektivnost aktivnosti potrebnih za postizanje klimatskih ciljeva, naglašavajući potrebu za selektivnošću i usmjerenošću na djelovanje.

10. sastanak Koalicije ministara financija za klimatske aktivnosti

Na marginama sastanka redovite Skupštine Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, u Marakešu 11. listopada 2023. godine, održan je 10. sastanak Koalicije ministara financija za klimatske aktivnosti (u daljnjem tekstu: Koalicija). Za Republiku Hrvatsku je ovo druga ministarska konferencija, na kojoj smo sudjelovali kao punopravna članica Koalicije.

Naime, potpisivanjem dokumenta kojim je prihvaćeno šest Helsinških načela djelovanja, te imenovanjem nacionalnih stručnjaka na funkciju Sherpe, Hrvatska je 2. prosinca 2022. godine postala članicom Koalicije ministara financija za klimatsko djelovanje. Članovi Koalicije su ministri financija posvećeni poduzimanju zajedničkih i nacionalnih aktivnosti u vezi s klimatskim promjenama radi postizanja ciljeva utvrđenih u Pariškom sporazumu.

Ministri financija okupljeni u Marakešu još jednom su potvrdili svoju predanost i namjeru, da se kao vodeći svjetski kreatori fiskalne i ekonomske politike posvete rješavanju gorućih problema proizašlih iz klimatskih promjena, te je ovom prilikom objavljena prva Izjavu o klimatskim aktivnostima (Climate Actions Statement, CAS). Navedenoj je Izjavi pristupilo više od 90 zemalja članica i 26 institucionalnih partnera. U Izjavi Koalicije predstavljene su usklađene klimatske aktivnosti, koje se planiraju provesti na razinima ministarstva financija zemalja-članica tijekom sljedeće godine. Sama Izjava obuhvaća više od 170 mjera usmjerenih na zajedničko djelovanje u procesima ublažavanja negativnih posljedica klimatskih promjena. Ove mjere obuhvaćaju  širok spektar djelovanja; od strateškog planiranja i koordinacije, makroekonomskih politika, zelenog financiranja, ozelenjivanja financijskog sektora do određivanja cijena ugljika i objavljivanja, izgradnje taksonomije i mehanizama izvješćivanja o održivosti.

Tekst same izjave dostupan je na ovoj poveznici.Održan 1. sastanak Radne skupine za podršku održivom financiranju

Dana 24. listopada 2023. u Ministarstvu financija održan je prvi sastanak Radne skupine za podršku održivom financiranju. Osnovna zadaća ove novoosnovane radne skupine je na jednom mjestu okupljati predstavnike iz svih domena, aktera i subjekata koji djeluju ili prate funkcioniranje financijskog tržišta i financijskih usluga u Republici Hrvatskoj, što uključuje i predstavnike državnih tijela te akademske zajednice, kao i predstavnike financijske industrije, strukovnih i profesionalnih udruženja, nadzornih tijela i agencija koji su nadležni za područje održivog financiranja, odnosno za pripremu i transformaciju domaćeg financijskog sektora u njegovu ulogu zamašnjaka i glavnog nositelja aktivnosti usmjerenih na održivo poslovanje. 

U uvodnom dijelu sastanka održane su tri prezentacije trenutno aktualnih tema, dok su se u raspravi koja je potom uslijedila, članovi radne skupine najviše osvrnuli na obveze koje će proizlaziti iz pune primjene Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 537/2014, Direktive 2004/109/EZ, Direktive 2006/43/EZ i Direktive 2013/34/EU u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti (eng. Corporate Standards Reporting Directive, u daljnjem tekstu: CSRD Direktiva). Istaknuto je više problema i nedoumica u pogledu nedostatka ujednačene metodologije izvješćivanja, nepostojanja potrebnih baza podataka i pitanja vjerodostojnosti dostupnih podataka, kao i vezano za buduću uloga revizora i primjenu jedinstvenih standarda izvješćivanja na razini Europske unije.

Kroz raspravu je naglašena i nužna potreba organiziranja i održavanja edukacija i radionica, kojima bi se subjekte na tržištu pripremilo na nove obveze i educiralo za djelovanje u promijenjenim okolnostima. Članovi su također bili suglasni kako je tema održivog financiranja horizontalnog karaktera i potrebna je široka koordinacija djelovanja i uključivanje sve većeg broja dionika. Iako je trenutno pitanje izvješćivanja u pogledu održivosti vrlo aktualno i visoko prioritetno, potrebno je imati u vidu da su ove vrste izvještaja i procesa samo potrebni i korisni alati, a koji su u funkciji globalnog cilja - promicanja klimatskih aktivnosti.

U zaključnom dijelu sastanka članovi radne skupine su pozdravili inicijativu Ministarstva financija da se sva otvorena i nejasna pitanja adresiraju te da se poduzimaju sustavna rješenja i kontinuirano bavljenje ovom tematikom, u okvirima budućeg Foruma za održivo financiranje. Forum za održivo financiranje predstavlja široku horizontalnu koordinaciju za održivo financiranje u koju će ući i  sve institucije zastupljene u današnjoj RS.  Njegova uspostava očekuje se  do kraja IV. kvartala 2023., a u svrhu podrške trenutno se raspravlja i o uključivanju međunarodnog institucionalnog partnera u dijelu podrške primjeni koncepta održivosti u poslovanju i poticanja održivog financiranja.