Nefinancijsko izvješćivanje

Zakonske izmjene: Uskoro 500 tvrtki obvezno izvještavati o održivosti

Izmjene regulative ekskluzivno predstavljene polaznicima ESG akademije HGK    19.6.2024.

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti, tzv. CSRD Direktiva, je s 1.1.2024. stupila na snagu i Hrvatska se obvezala prenijeti je u nacionalno zakonodavstvo do srpnja ove godine. To će za posljedicu imati izmjenu Zakona o računovodstvu te izmjenu Zakona o reviziji. Danas je u HGK u sklopu ESG akademije HGK po prvi put Ministarstvo financija polaznicima predstavilo izmjene i dopune tih zakona.
 
„Novi Zakon o računovodstvu donosi povećanje broja obveznika izvještavanje o održivosti, prije je ta obaveza zahvaćala oko 70 tvrtki u RH, sada će to biti oko 500 tvrtki. Proširuje se sadržaj izvještaja i točnije su određene informacije koje tvrtke trebaju objavljivati. Izvješće je digitalizirano, a za provjeru će biti odgovorni ovlašteni revizori. HGK je održala dvije dvodnevne radionice na ovu temu, krajem prošle i početkom ove godine zbog velikog interesa,“ rekla je direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGK Marija Šćulac te naglasila da je HGK ove godine nadogradila metodologiju ESG ratinga HGK koji može koristiti tvrtkama za procjenu aktualnog stanja ESG procesa unutar tvrtke te za praćenje napretka u odnosu na prošlu godinu.
 
Najavljujući novi zakonodavni okvir koji za određeni krug obveznika uvodi obvezu izvještavanja o održivosti, Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav u Ministarstvu financija, istaknula je kako će se odredbe CSRD Direktive - Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti prenijeti kroz u potpunosti novi Zakon o računovodstvu te kroz izmjene i dopune Zakona o reviziji te u manjem dijelu i Zakona o tržištu kapitala.
Primjer iz prakse o prilagodbi novoj CSRD direktivi predstavila je voditeljica odjela održivog poslovanja Cemexa Hrvatska Merica Pletikosić.
 
Izvor:HGK
_______________________________________________________________________________________________________________Zagreb, 12. travnja 2024.

Zadnja nefinancijska izvješća i konsolidirana nefinancijska izvješća
 
Usvajanjem Direktive o nefinancijskom izvještavanju, tzv: NFRD direktiva (Direktiva 2014/95/EU) Europska unija prepoznala je potrebu uspostave visoke i usporedive razine razmjene informacija koju objavljuje privatni sektor u mjeri nužnoj za razumijevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja poduzetnika, kao i utjecaja aktivnosti poduzetnika koji se odnose na okolišna, društvena i kadrovska pitanja, poštivanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi s podmićivanjem.
 
Donošenjem jedinstvenog akta koji uređuje nefinancijsko izvješćivanje na razini Europske unije, općoj javnosti i investitorima nastojale su se pružiti usporedive nefinancijske informacije od poduzetnika koji posluju u jednoj ili više država članica.
 
Radi prijenosa NFRD direktive u nacionalno zakonodavstvo, 2016. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine“, br. 120/16.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. Obveznici su bili dužni izraditi prva nefinancijska izvješća u Republici Hrvatskoj za poslovnu godinu koja je započela 1. siječnja 2017. ili nakon toga datuma, a isti su objavljeni u 2018.
 
Stupanjem na snagu Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti tzv. CSRD direktiva (Direktiva EU 2022/2464) uvode se opsežnija i stroža pravila kada je riječ o nefinancijskim informacijama. Drugim riječima, CSRD direktiva zamjenjuje NFRD direktivu, odnosno nefinancijsko izvješćivanje postaje izvještavanje o održivosti.

Prve izvještaje o održivosti obveznici će biti dužni sastaviti i objaviti za poslovnu godinu koja započinje 1. siječnja 2024. ili nakon toga datuma.
 
Stoga obveznici nefinancijskog izvješćivanja izrađuju i objavljuju zadnja nefinancijska izvješća i konsolidirana nefinancijska izvješća za poslovnu godinu koja je započela 1. siječnja 2023. ili tijekom kalendarske godine 2023., a koja će biti objavljena u 2024. sukladno rokovima iz Zakona o računovodstvu.