Državna riznica

Glavna državna rizničarka: Danijela Stepić
tel: 01/4591 249, fax: 01/4591 248
e-mail kontakt 

Sektor za pripremu i izradu prijedloga proračuna države
tel: 01/4591 096, fax 01/4591 368
e-mail kontakt

Sektor za izvršavanje državnog proračuna
tel: 01/4591 040, fax: 01/4591 368
e-mail kontakt

Sektor za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija 
tel: 01/4591 040
e-mail kontakt

Sektor za poslove Nacionalnog fonda
tel: 01/4591 243, fax: 01/4591 122
e-mail kontakt

Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola
tel: 01/4585 901
shj@mfin.hr 

Sektor za podršku sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
tel: 01/4591 442

Sektor za normativno-pravne poslove Državne riznice
tel: 01/4591 395 

Sektor za analizu potrošnje središnje države
Tel: 01/4591 442, fax: 01/4591 368
e-mail kontakt

Sektor za unaprjeđenje,razvoj i informatičku podršku Državnoj riznici
tel: 01/4591 249
e-mail kontakt