VLADA O NAVODNJAVANJU, OSIGURANJU I INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Žurnijem rješavanju odštetnih zahtjeva iz prometnih nesreća trebao bi pridonijeti Informacijski centar u sklopu Hrvatskog ureda za osiguranje, čije osnivanje predviđa Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, čiji je prijedlog utvrdila Vlada.

U Centru će se tako, moći doznati i dobiti svi podatci o vozilima, vozačima, vlasnicima vozila, policama osiguranja.

Sve oštećene osobe i drugi sudionici prometnih nesreća mogli bi dobiti uvid u te podatke i njihovo korištenje.

Taj bi zakon, među ostalim, trebao bolje zaštiti žrtve u prometu, povećati minimalne iznose osiguranja, skratiti rokove rješavanja zahtjeva za naknadu štete.

Osim toga, propisano je i pravo na kamatu oštećenoj osobi od dana podnošenja zahtjeva kao sankciju neizvršenja obveze osiguratelja.

Vlada je, u procesu usklađivanja hrvatskog sa zakonodavstvom EU, utvrdila još dva zakonska prijedloga - o osiguranju te o investicijskim fondovima.

Predložila je izmjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisujući pretpostavke kada neka tvrtka kao pravni sljednik ranijeg društvenog poduzeća može postati vlasnikom nekretnina.

Propisala je i kada lokalne jedinice bez javnog natječaja mogu prodati zemljište u svom vlasništvu.

Riječ je o slučajevima kada građanima za formiranje građevinske čestice nedostaje do 20 posto zemljišta, s tim da bi u roku od šest mjeseci bili obvezni zatražiti ishođenje građevinske dozvole.

Hrvatska bi, umjesto sadašnjih 7000 hektara, 2020. trebala navodnjavati 65.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, rekao je ministar poljoprivrede Petar Čobanković, obrazlažući Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja zemljištem i vodama.

Država će do 2020. za te namjene uložiti 396 milijuna eura, a sredstva će se osigurati iz proračuna, predpristupnih fondova EU, Svjetske banke, komercijalnih kredita te sredstava lokalne uprave.

Bez navodnjavanja ne može se promijeniti ni struktura poljoprivredne proizvodnje, ocijenio je Čobanković najavivši da će uskoro krenuti nekoliko pilot projekata navodnjavanja.

Tehnički dio Nacionalnog projekta, ukupno vrijednog 87,1 milijun kuna, odvijao bi se u tri faze od 2006. do 2008. i podrazumijevao bi izradu dokumentacije, izgradnju pilot projekta te sustava za navodnjavanje.(Hina)Pisane vijesti