Donesene Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu

Slika /slike/Ministarstvo_financija_Zagreb.jpg

Ministarstvo financija je donijelo Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu.

Smjernice definiraju okvir postupanja sa ciljem aktivacije neoperativne imovine, a osmišljene su kako bi potaknule trgovačka društva u vlasništvu države u optimizaciji korištenja resursa u obliku non core imovine i povećanju operativne učinkovitosti.
 
Non core imovina predstavlja sredstva koja nisu izravno povezana s glavnim poslovnim aktivnostima tvrtke. To mogu biti nekretnine, vrijednosni papiri, ali i druga imovina koja nije neophodna za svakodnevno poslovanje tvrtke. Naime, brojna društva koja su u vlasništvu države, proizašla su iz postupka pretvorbe društvenog vlasništva, te su kao takva raspolagala vrijednom imovinom, posebice nekretninama. Obzirom da se znatan dio te imovine, u pogledu današnjih promijenjenih okolnosti, moguće više ne koristi za obavljanje osnovne djelatnosti društva odnosno core business društva, te da navedena imovina s vremenom zastarijeva, a posebice kada ne generira prihod uopće, ovim Smjernicama potiče se oportunitet stavljanja iste u funkciju.
 
Smjernicama stavljaju naglasak na identifikaciju i klasifikaciju imovine kroz evidenciju iste, te na procjenu i u konačnici, na stavljanje u funkciju prema tržišnim trendovima. Dužne su ih primjenjivati sve pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i ostala trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, a očekivanja Ministarstva financija naglašena su kroz Smjernice na način da od svakog društva do 20. prosinca ove godine očekujemo usvajanje internih procedura kojima će se utvrditi postupci, kriteriji i odgovorne osobe u cjelokupnom procesu, identifikaciju, klasifikaciju i evidenciju iste u za to kreirani predložak registra koji će biti dostavljeni Ministarstvu financija, kao i Plan aktivacije za naredne 3 godine, te do 30. travnja svake godine izvještaj o statusu aktivacije.

Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine te Odluka o donošenju smjernica dostupne su na ovoj poveznici.


 

Pisane vijesti