Zdravko Zrinušić

Ime i prezime:                    Zdravko Zrinušić
Mjesto i datum rođenja:     Tomislavgrad, 14. svibnja 1965.
Bračno stanje: oženjen, otac troje djece
 
Obrazovanje
Ekonomski fakultet u Zagrebu, diplomirao 1990.
 
 
Profesionalna karijera
 
IX/2020.– Ministarstvo financija, državni tajnik
VI/2018. – IX/2020. Ministarstvo financija, državni tajnik
(Područja odgovornosti: zamjena ministra financija; porezni sustav; carinski sustav; nadzor i zaštita financijskog sustava Republike Hrvatske od zloporaba i financijskog kriminala, pranja novca i financiranja terorizma; državna jamstva; obveze i potraživanja po javnom dugu; koncesije i državne potpore; analiza poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu)
II/2016. – V/2018. Ministarstvo financija, pomoćnik ministra i ravnatelj Porezne uprave
XII/2012. – II/2016. Štedbanka d.d., član Uprave
IX/2012. – XI/2012. Štedbanka d.d., savjetnik u uredu Uprave
III/2010. – VIII/2012. Croatia osiguranje d.d., predsjednik Uprave
I/2005. – III/2010. Štedbanka d.d., zamjenik predsjednika Uprave
I/2002. – XII/2004. Sunce osiguranje d.d., član Uprave
X/2001. – XII/2001. Sunce osiguranje d.d., savjetnik Uprave za organizaciju
IV/2000. – X/2001. Financijska policija, pomoćnik Glavnog inspektora
IX/1998. – IV/2000. Ministarstvo financija, pomoćnik ministra i glavni inspektor Financijske policije
1997. –  VIII/1998. Ministarstvo financija, predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca
1994. – 1997. Financijska policija, načelnik Odjela za kontrolu financijskih institucija u Centralnoj službi
1993. – 1994. Financijska policija, inspektor I vrste zvanja
1990. – 1993. Služba društvenog knjigovodstva, referent VSS, inspektor te revizor 
 
Stručno usavršavanje
Organizator seminara UN – Ured za borbu protiv pranja novca, Ljubljana, Zagreb
Financijsko modeliranje (org. Vlada Republike Slovenije)
Financijsko modeliranje (org. UN, New York)
Fiskalni sustav i fiskalna politika (org. Pravni fakultet u Zagrebu za poslijediplomski studij)
Razni seminari na temu: Basel II, Solvensy II, upravljanje rizicima u bankarstvu i osiguranju, makroekonomske analize, unutarnja revizija i računovnodstvo banaka, i sl. (org. HNB, HIBO, Hrvatsko društvo ekonomista, TEB, Arhivanalitika, Lider media i drugi)
 
Radovi, nagrade i odlikovanja
Objavio nekoliko članaka na temu "pranja novca"
Suautor određenog broja članaka i radova na temu tzv. "financijskog modeliranja" objavljenih u zemlji i inozemstvu
Odlikovan Redom hrvatskog pletera za osobiti doprinos razvitku i ugledu RH i Spomenicom domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu
 
Znanja i vještine
Dobro poznavanje financijskog i poreznog sustava u Republici Hrvatskoj