Državni stručni ispit

Pravni izvori za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita

14.01.2020. | poveznica

Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita iz upravnog područja financija

07.09.2021. | pdf (232kb)