Posebni savjetnici

Posebni savjetnici ministra

Sukladno Zakonu o Vladi, pojedini član Vlade, uz suglasnost predsjednika Vlade, može imenovati posebnog savjetnika.


Na imenovanje posebnih savjetnika ne primjenjuju se odredbe propisa o zapošljavanju državnih službenika.


Na temelju članka 23. stavka 10. Zakona o Vladi, podaci o posebnim savjetnicima objavljuju se na propisanom obrascu, sukladno Odluci Vlade o sadržaju obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta.

Obrazac o podacima o posebnom savjetniku