Javna nabava


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Ministarstvo financija kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020 godinu
Plan nabave za 2019 godinu
Plan nabave za 2018. godinu
 Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Popis svih vrsta ugovora i dodataka ugovora koje je Ministarstvo financija sklopilo u 2013. godini s fizičkim ili pravnim osobama
Javna nabava
Obavijest

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon), Ministarstvo financija kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 
Registar ugovora  
Jednostavna nabava
 

Dokumenti