Javna nabava


Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/2016) objavljujemo da Ministarstvo financija kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:
 

  1. PRIMORAC I PARTNERI d.o.o., Zagreb, Ulica Dragutina Domjanića 25, OIB: 75600937682
  2. BORUT d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 238, OIB: 15902761794

Plan nabave za 2024. godinu


Plan nabave za 2023. godinuPlan nabave za 2022.godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2020 godinu
Javna nabava Obavijest Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 
Registar ugovora  
Jednostavna nabava
Postupci nabave propisani Pravilnikom o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
 

 

Dokumenti