Etički kodeks

Etičkim kodeksom državnih službenika uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika utemeljena na Ustavu, ratificiranim i objavljenim međunarodnim ugovorima te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i međusobnim odnosima državnih službenika.

Primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu prate povjerenici za etiku.

Povjerenici za etiku zaprimaju pritužbe službenika, građana i drugih osoba na neetičko i moguće koruptivno postupanje službenika, promoviraju etičko postupanje u međusobnim odnosima državnih službenika i etičko postupanje službenika prema građanima.

Etički kodeks državnih službenika (Narodne novine br. 40/11 i 13/12)

Dokumenti