Publikacije

Ministarstvo financija objavljuje mnogobrojne periodične i godišnje publikacije, izvješća i dokumente u kojima se mogu pronaći posljednji podaci i objašnjenja o stanju javnih financija.

Na našim web stranicama imate pristup svim našim publikacijama u elektroničkom obliku. Na taj način Ministarstvo nastoji pridonijeti transparentnosti i informiranosti građana o javnim financijama.

Za dodatne informacije obratite se upravi koja izdaje određenu publikaciju.