Povjerenici za etiku u Ministarstvu financija

Vesna Pardon, Tel.: 01/4591-298, Fax.: 01/4591-087, e-mail kontakt
Glavno tajništvo, načelnica Sektora za ljudske potencijale i pravne poslove

Helena Huljev, Tel.: 01/2386-978, Fax: 01/2386-906 e-mail kontakt
Porezna uprava, viša inspektorica u Središnjem uredu, Sektoru za strategiju i razvoj, Službi za naknadnu kontrolu

Irena Šćulac, Tel.: 01/6211-318, fax.: 01/6211-014, e-mail kontakt
Carinska uprava, voditelj Odjela za carinsku vrijednost