Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Prava prijavitelja nepravilnosti propisana su Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 17/19) i Pravilnikom o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu financija KLASA: 080-02/20-01/5; URBROJ: 513-03-01-20-2 od 24. veljače 2020.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Kontakt:

tel: 01/4591 330

e-mail: zastitaprijaviteljanepravilnosti@mfin.hr

Obrazac za prijavljivanje